STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

Info från PolisenGRANNSAMVERKAN

Posted by Magnus Thu, September 06, 2018 13:41:13

Hej.

Brottslingarna fortsätter vara aktiva i vårt närområde.

Bilägger information / statistik ifrån polisen i Järfälla


Här har inbrotten skett i årGRANNSAMVERKAN

Posted by Magnus Wed, December 20, 2017 16:25:27

Hej.

På länken nedan ser du vart inbrotten skett i år.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11JBO4UJzx8TwaW_qYv4BpOE1W-6vgV_v&usp=sharing


Bästa sättet att skydda sig mot inbrott är att ha vaksamma grannar!

Berätta att du tänker åka bort och hur länge du skall vara borta.
Se även till att huset ser bebott ut, timer till belysning och hjälp med snöskottning är enkla medel som gör det svårare för tjuven att se att du är bortrest.


Luciatåg 10/12 i gamla StäketskolanÖVRIGT

Posted by Magnus Tue, December 05, 2017 20:55:08

Luciafirande!

Söndag den 10/12 klockan 15:00 är det dags för luciafirandet i gamla Stäketskolan ihop med hembygdsföreningen.

Ta med släkt och vänner och titta på barnens luciatåg och njut av sången.
Efteråt serveras glögg och fika.

Hitta hit

Adressen till Stäkets bygde­gård är Wilhelm Boys väg 21 i Stäket.Grannsamverkan JulbrevetGRANNSAMVERKAN

Posted by Magnus Tue, November 28, 2017 20:26:15

Lokalpolisen i Järfälla/Upplandsbro lämnar en dyster statistik över så kallade tillgreppsbrott.

En kraftig ökning har skett gentemot föregående år.

Se polisens brev i sin helhet nedan.

Samrådsmöte 17-06-14 betr. ny utformning av gamla Enköpingsvägen och ny bro i StäketNYHETER

Posted by Magnus Mon, June 12, 2017 15:14:54

Blog image
Ett samrådsmöte genomförs den 14 juni 2017, kl. 18:00, Stäketskolan, Wilhelm Boys Väg 21, Järfälla.

Ta chansen att få mer information och tycka till om den största förändringen i närtid i vårt område.

Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för ny bro vid väg 841 Almarestäket. Även ett samrådsunderlag för vattenverksamhet är framtaget.

Samrådstiden är 7 juni - 28 juni 2017.

Trafikverket om:
vägplanens formella hantering
förslag till anläggning
förändring av allmän/enskild väg
förslag på indragning av allmän väg
tillstånd för vattenverksamhet
Plats för handlingar

Samrådshandlingen.

http://www.trafikverket.se/contentassets/63dda3fb00a7476792c670f0f6b8dda5/samradshandling-plan--och-miljobeskrivning-2017-05-18.pdf

Övriga handlingar

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/vag-841-byte-av-oppningsbar-bro-over-almarestaket/Dokument-for-/

Synpunkter
Skicka dina synpunkter till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 38 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 20 juni. Ange diarienummer TRV 2016/10737 för vägplan och TRV 2016/94247 för tillstånd vattenverksamhet.

Varför vara medlem i SFF? NYHETER

Posted by Magnus Fri, April 28, 2017 09:18:56

Varför vara medlem i SFF?
Ni har investerat en ansenlig summa pengar i er bostad.
Då känns det väl också viktigt att det går att påverka den miljö ni valt att bosätta er i?

Som medlem är ni med och bidrar till att vi blir en stark förening som kan driva de frågor vi tycker är angelägna. Bli medlem nu!

Medlemsavgiften är 200kr/år per hushåll och betalas in Bankgiro: 606-2095
Uppge din gatuadress som referens vid betalning och ange även om möjligt en e-postadress.

SFF bjuder in till årsmöte.NYHETER

Posted by Magnus Fri, April 28, 2017 09:17:35

ÅRSMÖTE SFF

Vi bjuder härmed in till vårt årsmöte den 18/5 klockan 19:00
Bygdegården, Wilhelm Boys väg 21


Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare
4. Val av två att justera protokollet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt kallat
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas föredragande
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställelse av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Ärenden från styrelsen eller medlem
12. Stäketfläcken
13. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. AvslutningPolisen informerar. 233 inbrott och försök till inbrott i bostäder 2016-07-01 – 2017-03-13 ÖVRIGT

Posted by Magnus Wed, March 15, 2017 12:33:53

Albin Näverberg jobbar som brottsförebyggare inom polisen i Järfälla.

Han har tittat på stöldbrott 2016-07-01 – 2017-03-13 och jämfört med samma tid föregående år i Järfälla

Det har inträffat 233 inbrott och försök till inbrott i bostäder jämfört med samma mätperiod föregående år då det inträffat 158 brott.
Det är en rejäl ökning.

Inbrott och försök till inbrott i villa/radhus har skett i 170 fall.

Inbrott och försök till inbrott i lägenhet har inträffat i 63 fall.

Nu närmar sig våren och innan dess påsken. Albin vill påminna om att använda oss av Grannsamverkan för att få våra bostäder att uppfattas som bebodda.

Vi kommer även att byta till sommarhjul snart.
Viktigt då är att inte lämna bilhjul utan uppsikt.

Polisen vet sedan tidigare att anmälningsflödet stegras drastiskt på vårsidan.


Ha det så bra hälsar:

Albin Näverberg