STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Planering av ombyggnaden av väg 267 Rotebroleden inklusive trafikplatser

NYHETERPosted by Magnus Tue, February 21, 2017 15:11:46

Så här förbättras Rotebroleden inklusive de två trafikplatserna

Väg 267 Rotebroleden

Hela sträckan mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro byggs om till två körfält i varje riktning
Ny trafikplats vid väg 850 Mälarvägen
Ny planskild trafiklösning vid Överby
Sammanhängande gång- och cykelväg längs med hela vägen med planskilda passager där gång- och cykelvägen passerar Rotebroleden
Nya bullerskydd som vallar och/eller skärmar
Belysning utmed hela sträckan
Viltpassager för stora och små djur, bland annat en ny viltbro och en ny viltport

Trafikplats Stäket vid E18

Nya på- och avfartsramper för trafik mellan E18 och Rotebroleden
Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats (rondell) vid av- och påfartsramper från E18 som ansluter till Rotebroleden
Nya busshållplatser
Ny gångport samt bro för gående och cyklister, under och över av- och påfartsramperna

Trafikplats Rotebro vid E4

Ombyggnad av cirkulationsplatserna (rondellerna)
Ombyggnad av avfartsramper från E4

Arkeologisk undersökning

Under våren 2017 kommer projekt Rotebroleden med de båda trafikplatserna Stäket och Rotebro att återuppta de arkeologiska åtgärderna. Den arkeologiska undersökningen är det tredje och sista steget efter den arkeologiska utredningen och den arkeologiska förundersökningen som gjorts under planeringsskedet av projektet. Ett krav är att marken är snö- och tjälfri och därför räknar vi med att börja undersökningarna under andra halvan av april.
En arkeologisk undersökning genomförs när man i samband med ett byggprojekt inte kan undvika en fornlämning som förväntas tillföra ny arkeologisk kunskap. Länsstyrelsen ställer då villkor om att en arkeologisk undersökning måste genomföras innan hela eller delar av fornlämningen får tas bort. Syftet med en sådan undersökning är att dokumentera fornlämningen.

Länsstyrelsen kan också kräva att resultatet från undersökningen förmedlas till både allmänhet och forskare, exempelvis artiklar, utställningar och föredrag. Framför allt barn och ungdomar är en viktig målgrupp.

Trafikverkets byggdagbok

På nedanstående länk finner ni Trafikverkets byggdagbok över arbetet med Rotebroleden.

Klicka här





Nu är vi 73.000 Järfällabor

INFO IFRÅN KOMMUNENPosted by Magnus Tue, April 19, 2016 14:52:19


Järfälla växer! Vid månadsskiftet mars/april passerade vi
73 000 invånare.

Den 26 mars bodde det 73 023 invånare i Järfälla.
Det bor 335 fler män än kvinnor i kommunen.

110 000 Järfällabor år 2030
Järfälla pekas ut som en av de snabbast växande kommunerna i landet de närmsta tio åren. År 2030 är vi runt 110 000 Järfällabor.

- Vi bygger en helt ny stad med plats för 18 000 nya bostäder, tusentals arbetsplatser och tunnelbana. I Jakobsberg, Kallhäll och Viksjö växer vi också så det knakar. Om 15 år har vi 30 000 nya invånare, säger Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Senast Järfälla växte i den här takten var på 1960-talet, då befolkningen ökade med 30 000 invånare på tio år.

Kommunlänk:



E.ON vill informera om kommande arbete i Stäketsundet

NYHETERPosted by Magnus Tue, April 19, 2016 14:45:16

Just nu lägger E.ON, tillsammans med Ragn-Sells, grunden till en av Nordeuropas
modernaste anläggningar för materialåtervinning och energiproduktion, på Högby-torp i Upplands-Bro kommun.

För att så många som möjligt ska kunna ta del av den nya fjärrvärmeproduktionen kommer E.ON att koppla ihop tre befintliga fjärrvärmenät: Bro, Kungsängen och Järfälla. I samband med detta kommer E.ON att behöva utföra arbete i Stäketsundet.

Fjärrvärmeledningens placering blir vid Järfälla kommuns båtramp, mellan järnvägsbron och Enköpingsvägen. Ledningen går kortaste vägen över sundet mot Stäketön.

För mer information klicka på länken nedan.

E.ON information





Årsmöte 2016

NYHETERPosted by Magnus Fri, February 26, 2016 09:18:08

Stäkets FastighetsägareFörening håller årsmöte.

Den 20 april klockan 19:00 i Bygdegården Wilhelm Boys väg 21.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar vill vi erbjuda er möjligheten att komma med förslag på frågor som ni tycker att föreningen bör driva.

Länk till dagordning: Dagordning

Varmt välkomna
// Styrelsen









Ny bro planeras över Almarestäket

NYHETERPosted by Magnus Sun, February 21, 2016 18:52:47


Den öppningsbara bron på väg 841 över Almarestäket vid Stäket, på gränsen mellan Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun ska ersättas med en ny öppningsbar bro.


Den bro som nu är på plats har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut då det finns risk för funktionsfel på den rörliga bron.

Farleden trafikerades 2008 av cirka 2 procent nyttotrafik och 98 procent fritidstrafik, inga nyare siffror finns men uppskattas vara desamma idag.

Väg 841 trafikeras av omkring 2 600 fordon per dygn varav 145 är tunga fordon. Det regionala cykelstråket Kungsängenstråket passerar över bron, men cyklister måste samsas med övriga fordonsgrupper eftersom det saknas cykelbana. Fotgängare kan ta sig över bron på en cirka en meter bred trottoar på södra sidan, medan både trottoar och cykelbana saknas på den norra sidan.

Mellan 4 000 och 15 000 pendlare rör sig i denna relation idag och med en förbättrad infrastruktur för cyklister finns det stor potential att öka cykelandelen och minska bilåkandet.

Om det blir stopp på E18 och trafiken måste ledas om så utgörs bron som en del av omledningsvägnätet.

När den nya bron står färdig så kommer bärigheten att vara höjd. Trafiksäkerheten för fordonsförare och oskyddade trafikanter kommer att höjas genom att bron breddas till två körfält för motortrafik samt att en dubbelriktad gång- och cykelbana inrättas på brons södra sida.

Trafikverket noterar man att de tittar på ett alternativ att placera den nya bron där det gamla brofästet ifrån järnvägen finns idag.

Detta för att möjliggöra byggnationen av en ny bro utan att behöva stänga av biltrafiken över befintlig bro. ( Se bifogad bild ifrån Trafikverket)

Länk till trafikverkets samrådsunderlag genom att klicka på rubriken nedan.

Samrådsunderlag väg 841







Medlemsavgift 2016

NYHETERPosted by Magnus Sun, February 21, 2016 18:45:36
Hej.

Nu är det dags att förnya medlemskapet i SFF.

Detta gör ni genom att betala in medlemsavgiften 200kr på vårt bankgironummer.
Glöm inte att meddela ert namn, adress och e-postadress vid inbetalningen.

Vårt nya bankgironummer är: 606-2095


Observera att vi inte längre har något postgiro.



Nya inbrott i Stäket

GRANNSAMVERKANPosted by Magnus Sun, December 06, 2015 10:25:38
På förekommen anledning vill vi på nytt varna för inbrott i vårt område. Polisen låter meddela att det i skydd av mörkret är mycket inbrott. Låt oss hjälpas åt att vara vaksamma och skulle ni se något misstänkt ring polisen. Fler tips om hur du skyddar dig mot inbrott finner du i våra tidigare inlägg.

En person påkörd i Stäket.

NYHETERPosted by Magnus Thu, November 12, 2015 09:21:49

En yngre person blev på onsdagskvällen påkörd på ett övergångsställe i Stäket av en bil vid korsningen Enköpingsvägen/Tegelhagsvägen.

Bilföraren uppgav att denne inte såg personen på övergångsstället.

Polisen fick larmet vid 17.32 och den påkörda personen fick föras till sjukhus i ambulans med okända skador.


Vi vill ifrån SFF påminna om den lilla livräddaren, ”Reflexen” som vi tycker att alla skall bära nu när mörkret dominerar.

Reflexen är både billig och enkel att använda och kan förhindra tragiska olyckor.

Glöm heller inte att ha fungerande belysning på era cyklar och även där reflexer.

Reflexer är dessutom en färskvara som blir sämre med tiden så byt ut dem med jämna mellanrum.

Det finns också nya smarta belysningar man bär som en reflex och som gör att du syns ännu bättre och dessa kostar inte mycket.


Exempel på dessa kan vara följande:

http://www.clasohlson.com/se/Mini-LED-Asaklitt/31-5070

Ta det lugnt i trafiken och var uppmärksam oavsett om du går, cyklar eller åker bil.

Vi hoppas avslutningsvis att vi nu får se betydligt fler reflexer blänka i mörkret.

// Styrelsen





« PreviousNext »