STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Kommunen planerar för ett verksamhetsområde i Stäket.

NYHETERPosted by Magnus Fri, September 26, 2014 13:05:47

Järfälla kommun har skickat ut ett detaljplaneförslag som omfattar ett verksamhetsområde uppe vid Stäkets trafikplats.
Mot bakgrund av detta kommer vi ifrån SFF att tillskriva kommunen ett yttrande.

Kommunens information kring detaljplanen finner ni på nedanstående länk:


http://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-planer/stakets-verksamhetsomrade.html

Öppet hus hålls den l oktober kl. 18.30-20 i Jakobsbergs bibliotek i Jakobsbergs centrum. Tjänstemän från kommunen kommer då att finnas på plats för att svara på frågor.
Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast 15 oktober 2014 till Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post kommunstyrelsen@jarfalla.se

Upplysningar om planförslaget lämnas av Elenor Lennartsson, te!08-580 287 93, e-post elenor.Iennartsson@jarfalla.se.