STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Yttrande över förslag till detaljplan för Stäkets verksamhetsområde.

NYHETERPosted by Magnus Wed, October 15, 2014 09:02:47

Stäkets Fastighetsägare Förening har tagit del av det förslag till detaljplan som föreligger för det av kommunen kallat Stäkets Verksamhetsområde.

Till detta detaljplaneförslag har vi tillsänt kommunen ett yttrande vilket ni kan ta del av här nedan.

Lunds Villaägarförening och Björklidens Villaägarförening har också tillskrivit kommunen och ni finner även deras skrivelser här nedan.