STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Gång- och cykelväg mellan Bolinder strand och Bonäsbadet asfalteras

INFO IFRÅN KOMMUNENPosted by Magnus Fri, November 28, 2014 13:18:56

Den mycket populära gång och cykelvägen mellan Bonäsbadet och Bolinderstrand kommer att asfalteras.

Asfalteringsarbetet kommer att ske under december. Detta innebär att sträckan kommer att vara avstängd under tiden som arbetet pågår.

Gående och cyklister kommer under denna tid behöva välja andra vägar. Kommunen ber om överseende för eventuella besvär som detta medför. En alternativ gång- och cykelväg kommer att märkas ut med orange skyltar.