STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Skadestånd om tjuven halkar?

ÖVRIGTPosted by Magnus Fri, December 19, 2014 10:37:08

Som fastighetsägare har man ett visst ansvar för att besökare inte ska riskera att skada sig.

Även objudna personer kan ha rätt till skadestånd om de skadar sig. För att du ska bli skadeståndsansvarig krävs att det bedöms vara oaktsamt av dig att du inte gjort något åt halkan.


Bedömningen görs då utifrån följande kriterier: 1. risken för skada 2. den sannolika skadans storlek 3. möjligheterna att förekomma skadan och 4. den handlandes möjligheter att inse risken för skada.


Dock görs skillnad mellan objudna besökare, t ex en försäljare, och besökare som man kallar kvalificerat obehöriga, t ex tjuvar. I förhållande till tjuvar finns inget ansvar vid skador uppkomna på grund av bristfällig säkerhet.

Inbrottstjuven som halkar på trappan på väg ut efter sitt inbrott har alltså inte rätt till skadestånd.
Däremot får man inte sätta ut farliga fällor för inbrottstjuvar.