STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Vad händer med Mälarbanan 2015?

ÖVRIGTPosted by Magnus Wed, March 11, 2015 13:48:21

Trafikverkets arbete med att bygga ut från två till fyra spår på Mälarbanan mellan Barkarby och Kallhäll är nu inne på sitt näst sista år. Under året kommer flera nya stationer, broar och vägar att börja byggas eller bli klara.

Ny station och nya broar i Kallhäll

När Mälarbanan är färdigbyggd kommer Kallhäll att ha sju spår, två plattformar och ett helt nytt stationshus. Just nu pågår ett intensivt arbete med den nya stationen och en ny grästäckt landskapsbro för människor och djur som kommer att ligga söder om stationen. I sommar planerar Trafikverket att öppna en ny gång- och cykelbro i höjd med Arla. Den nya stationen planeras att öppna 2016.

Ny uppgång och avstängd väg i Jakobsberg

Jakobsbergs station kommer att få en till entré i höjd med parkeringen vid Friskis och Svettis. Samtidigt öppnas en gång- och cykeltunnel under spåret. Bygget har redan påbörjats. Sedan mitten av februari har södra delen av Ynglingavägen varit avstängd för både bil-, cykel- och gångtrafik. I sommar kommer vägen att öppna igen, men cykelvägen längst med spåret behöver vara avstängd fram till hösten 2016 på grund av arbetet med den nya entrén. I Jakobsbergs centrum kommer Yngligavägen att smälta ihop med Vasaplatsen (framför kommunhuset) så att bilar, gående och cyklister samsas om ytan på ett gemensamt torg.

Byggstart för nya Barkarby station och rivning av den gamla

I april börjar bygget av Barkarbys nya station som kommer att ligga 250 meter norr om den nuvarande, närmare Barkarbystaden. Till årsskiftet 2016/2017 kommer stationen att stå klar. Fram till dess behövs en tillfällig station eftersom den nuvarande ska rivas. Den tillfälliga stationenöppnar den 13 april för resenärer mot Bålsta. Resenärer mot Stockholm använder då den gamla stationen. I oktober rivs den gamla stationen och då får alla resenärer använda den tillfälliga stationen. Den nya Barkarbybron öppnade sista januari. Trafikverket har nyligen börjat bygget av ytterligare en ny bro, Veddestabron, som så småningom kommer att ta hand om all biltrafik. Barkarbybron blir då en renodlad gång- och cykelbro.

Trafikverket stänger av järnvägen

Vissa arbeten med Mälarbanan kräver att pendeltågstrafiken stängs av mellan Barkarby och Kallhäll. Pendeltåget stängs av klockan 22.30– 8.50 mellan lördagar och söndagar 31 januari– 15 mars och 18 april–31 maj. Övriga söndagar stängs pendeln klockan 02.00–08.50. Pendeltåget mellan Barkarby och Kallhäll är även avstängt följande datum:

• 5 april–13 april

• 27 juni–3 augusti

• 15 augusti–17 augusti

• 30 oktober–2 november

Mer information hittar ni hos Trafikverket på länken nedan:

http://www.trafikverket.se/malarbanan/