STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Ren bil / Ren miljö

INFO IFRÅN KOMMUNENPosted by Magnus Wed, March 11, 2015 13:51:47

I slutet av mars kommer du att få en kupong i brevlådan som ger dig rabatt i miljöanpassade biltvättsanläggningar. Du får rabattkortet för att det även i fortsättningen ska vara en självklarhet att ha rent vatten att bada och fiska i och att vattnet vi får från kranen ska gå att dricka.

Vattnet är en viktig resurs i Järfälla. Mälaren, och övriga sjöar och vattendrag i kommunen, är till stor glädje för de som bor eller vistas i kommunen. Dessutom förser vattenverket vid Görväln 600 000 människor med dricksvatten.

Miljöanpassad biltvätt

För att uppmärksamma att du kan bidra till ett renare vatten genomför Järfälla kommun, för tionde året i rad, kampanjen Ren bil med rent samvete och ger dig därför rabatt på miljöanpassade biltvättar. I dagsläget finns det flera tvätthallar i Järfälla som är miljöanpassade och renar det smutsiga vattnet. Tvättar du din bil på gatan rinner tvättvattnet, som kan innehålla oljerester, metaller och lösningsmedel, ner i dagvattenbrunnar och sedan vidare ut i närmaste dike, bäck eller å, för att så småningom hamna i Mälaren eller i någon annan sjö.Läs mer hos kommunen på länken nedan:

http://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo/kemikalier/biltvatt.html