STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Utställning: Nya verksamhetsområdet vid U2

INFO IFRÅN KOMMUNENPosted by Magnus Fri, March 13, 2015 14:28:45

Ta chansen att tycka till om det detaljplaneförslaget som har tagits fram för området beläget öster om trafikplats Stäket, intill de större trafiklederna E18 och väg 267 (Rotebroleden).

Syftet är att skapa ett nytt område för verksamheter i kommunen. Området planeras för verksamheter som inte är lämpliga i en stadsmiljö och en del av de verksamheter som finns i Veddesta skulle kunna omlokaliseras hit.

Utställning pågår under tiden 11 mars – 8 april 2015.

Planhandlingarna finns även att läsa hos kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 och i kommunalhusets entré, Vasaplatsen 11 samt på biblioteken i Kallhäll och i Jakobsbergs centrum.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 8 april 2015 till Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post kommunstyrelsen@jarfalla.se

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Elenor Lennartsson, tel 08-580 287 93, e-post elenor.lennartsson@jarfalla.se