STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Dagordning inför kommande årsmöte

ÖVRIGTPosted by Magnus Thu, May 21, 2015 16:31:52

Vi har noterat att ett förslag till dagordning inför kommande årsmöte saknas i den information ni har fått/kommer att få i brevlådan.

Förslag till dagordning finner ni här nedan och den kommer även att finnas tillgänglig för var och en vid årsmötet.

---

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare
4. Val av två att justera protokollet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt kallat
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas föredragande
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställelse av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Ärenden från styrelsen eller medlem
12. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Avslutning

---

Vi beklagar detta

/Styrelsen