STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Kommunen har antagit detaljplanen för Stäkets Verksamhetsområde.

NYHETERPosted by Magnus Fri, November 06, 2015 09:29:48

Kommunfullmäktige antog 2015-11-02 två detaljplaner som frigör mark för ett verksamhetsområde i Stäket.

Kommunfullmäktige antog på måndagen detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde. Detaljplanen omfattar ett större område som ligger norr och söder om Rotebroleden.

Ifrån SFF har vi varit kritiska till en etablering av ett industriområde i Stäket.
Verksamheter som tillför mer buller och trafik i vårt närområde är vi inte intresserade av, något som nu ser ut att bli verklighet.

Vi kommer fortsättningsvis att bevaka utvecklingen av området.


Kommunens alla handlingar beträffande det planerade verksamhetsområdet i Stäket hittar ni på nedanstående länk.

http://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo/detaljplaner-och-planarbeten/pagaende-detaljplaner-och-planarbeten/stakets-verksamhetsomrade.html

Protokoll ifrån kommunens beslut.

http://www.jarfalla.se/download/18.7a5e8767150c7219e90608eb/1446557595508/Protokoll++KS+2015-11-02+inkl.+bilagor.pdf